प्रतिनिधी : मा.पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण यांचे आदेशाने रेकॉर्डवरील फरारी आरोपी पकडणे कामी विशेष मोहिम राबवित असताना आज दिनांक १६ /९/२०२१ रोजी LCB टिमला वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशन गु.र.नं. २४५/२०२० भादंवि क. ३७९,३४ प्रमाणे गुन्हयातील दिड वर्षापासून पाहिजे असलेला आरोपी नामे महादेव उर्फ भावड़या सुरेश जाधव वय २८ वर्ष धंदा मजुरी रा ढवळे मळा खांडज ता. बारामती जिल्हा पुणे, आरोपी हा पाहुणेवाडी परिसरात येणार आहे असे गोपनीय माहिती मिळाल्याने त्यास ताब्यात घेऊन त्याची वैदयकिय तपासणी करुन त्यास वडगाव निंबाळकर पोलीस स्टेशनचे ताब्यात देण्यात आलेले आहे.
सदरची कामगिरी स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अशोक शेळके सो. यांचे मार्गदर्शनाखाली, स पो नि संदीप येळे, पो स ई शिवाजी ननावरे, पोहवा. अनिल काळे, पोहवा. रविराज कोकरे, पोना अभिजित एकशिंगे, पोना स्वप्निल आहिवळे यांनी केलेली आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *