बारामती (प्रतिनिधी) – श्री संत वीरशैव ककक्या (ढोर) समाज विकास मंडळ बारामती या समाज मंडळाची सर्वसाधारण सभा बुधवार दिनांक 25/08/2021 रोजी सकाळी 11 वाजता जवाहर नगर हौ. सोसायटी बारामती येथे प्रभागाच्या नगरसेविका सौ. निताताई चव्हाण, मा.नगरसेवक
श्री. अभिजीत चव्हाण व समाजाचे जेष्ठनेते श्री. अशोकराव शिंदे व श्री.गणेश व्हटकर यांच्या उपस्थितीत पार पडली. त्या वेळी सन 2021 ते 2026 या पाच वर्षच्या कलावधीसाठी श्री संत वीरशैव ककक्या (ढोर) समाज विकास मंडळ बारामती तालुका खालील प्रमाणे कार्यकारणी बिनविरोध जाहिर करण्यात आली व कार्यकरी सदस्य नियुक्त करण्याचे अधिकार कार्यकारणीस देण्यात आले.
1) श्री. सोमनाथ दिगंबर गजाकस – अध्यक्ष
2) श्री.अमोल व्यंकट व्हटकर –
कार्यअध्यक्ष
3) श्री.भगवान लक्ष्मण शिंदे – उपअध्यक्ष
4) श्री.शरद शामराव गजाकस – खजिनदार
5) श्री.सुर्यकांत गौतम सोनवणे(सर) – सचिव
6) श्री.विकास दशरथ कटके – सह.सचिव यांची निवड करण्यात आली
.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *