प्रतिनिधी – भिगवण परीसरामधुन शेतकरी यांच्या पाण्याच्या इलेक्ट्रीक मोटार चोरीस जाण्याचे प्रमाण वाढले होते. शेतकरी यांचेवर अगोदरच दुष्काळाचे सावट असताना त्यामधुन त्यांच्या इलेक्ट्रीक मोटारी चोरीस जाण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे शेतकरी वर्ग हा हवालदिल झाला होता. त्याचे गांभीर्य पाहुन अंकित गोयल पोलीस अधीक्षक पुणे ग्रामीण, यांनी जिल्हयातील शेतकऱ्यांशी निगडीत असलेल्या गुन्हयांचा सखोल तपास करून ते गुन्हे उघडकीस आणणेबाबत सक्त सुचना दिल्या होता. त्यानुसार भिगवण पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी दिलीप पवार, सहा. पोलीस निरीक्षक, यांनी गुन्हे शोध पथक (डी.बी) यांना मार्गदर्शन केले. भिगवण पोलीस स्टेशन येथे वरील प्रमाणे दाखल असलेल्या गुन्हयांचा समांतर तपास चालु असताना गोपनिय बातमीदारा मार्फेत बातमी काढुन तसेच तांत्रिक विश्लेषणाचे आधारे आरोपी नामे विश्वजीत उर्फ सुंदर तुकाराम ढवळे, वय. २३ वर्ष, रोहन उर्फ सखराम डोंबाळे, वय २१ वर्षे, सर्व रा. मदनवाडी, ता. इंदापुर, जि. पुणे यांना ताब्यात घेवुन
त्यांचेकडे गुन्हयाचा सखोल तपास करता त्यांनी गुन्हा केल्याची कबुली दिली व गुन्हयातील चोरीस गेलेला मुदमाल काढुन दिला. तसेच त्यांचेकडे अधिक विचारपुस करता त्यांनी व बरेच गुन्हे केल्याची कबुली दिली. या प्रकरणात अनेक गुन्हे उघडीकस आले असुन सदर गुन्हयातील चोरीस गेलेल्या पाण्याच्या १९ इलेक्ट्रीक मोटारी व एक पाण्याचे इंजिन असा एकुण २,६४,००० /- किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.
मोटार सायकल / फिज / एल.सी.डी.टी.व्ही. चोरी:- पोलीस स्टेशनचे हददीत पेट्रोलींग करीत असताना एक मोटार सायकल वरून दोन इसम संशईत रित्या गाडीवर इलेक्ट्रीक फ्रिज व एल.सी. डी. टी. व्ही घेवुन जात असताना मिळुन आले असता त्यांना थांबुन त्यांचेकडे त्यांचे ताब्यातील वस्तु बाबत विचारपुस करता त्यांना काहीएक समाधान कारक माहीती देता आली नाही. ते उडवाडविची उत्तरे देवु लागली. त्यावेळी पुर्ण खात्री झाली की, सदर इसमांनी सदरच्या वस्तु हया कोठुन तरी चोरी केल्या असव्यात म्हणुन इसम नामे १) नितीन सखाराम हरीहर, वय ३३ वर्ष, २) सलीम मेहबुब शेख, वय. २५ वर्ष, दोघे रा. मदनवाडी, ता. इंदापुर, जि. पुणे यांचेविरूध्द भिगवण पोलीस स्टेशन, गुन्हा रजि. नंबर. ३६० / २०२३, मुंबई पोलीस कायदा कलम १२४ प्रमाणे गुन्हा दाखल करून त्यांचेकडे अधिक विचारपुस करता त्यांनी आणखी दोन मोटार सायकली काढुन दिल्या. अशा प्रमाणे सदर आरोपी यांचेकडुन ३ मोटार सायकली, १ इलेक्ट्रीक फिज व १ एल. सी. डी. टी. व्ही असा एकुण २,०५,०००/- रू किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. सदर आरोपी यांनी सदरच्या वस्तु कोठुन चोरी केल्या आहेत याबाबत सखोल तपास चालु आहे.

हरवलेले मोबाईल :- भिगवण पोलीस स्टेशनचे हददीतुन सन २०२२ / २०२३ या कालावधी तक्रारदार यांचे हरवलेले विविध कंपनीचे मोबाईल यांचा तांत्रिक विश्लेषणाचे आधारे शोध घेवुन एकुण १० मोबाईल असा एकुण अंदाजे किंमत ३,४०,०००/- रू किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केले आहेत. सदरची कामगिरी मा. अंकित गोयल सो, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, मा. आनंद भोईटे सो, अपर पोलीस अधीक्षक, बारामती विभाग, पुणे ग्रामीण, मा. गणेश इंगळे सो, उपविभागीय पोलीस अधीकारी, बारामती विभाग, यांचे मार्गदर्शनाखाली दिलीप पवार, सहा. पोलीस निरीक्षक, भिगवण पो.स्टे, भिगवण पो.स्टेचे पोलीस उपनिरीक्षक रूपेश कदम, पोलीस अंमलदार विठठ्ल वारगड, सचिन पवार, महेश उगले, अंकुश माने, हसीम मुलाणी, आप्पा भांडवलकर यांनी केली आहे. गुन्हयाचा पुढील तपास पोलीस अंमलदार विठठ्ल वारगड, महेश उगले हे करीत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed