प्रतिनिधी – इंदापूर तालुक्यातील मौजे भिगवण गावचे हदद्दीत प्रभु मेडीकल शेजारी हितानी ए.टी.एम सेंटर मध्ये फिर्यादी नामे हेमत बापुराव गोफणे, रा. वाटलुज, ता. दौंड, जि.पुणे हे ए.टी.एममध्ये पैसे काढण्यासाठी गेले असता अनोळखी व्यक्ती ने त्यांना मी पैसे काडुन देतो असा विश्वास देवुन त्यांना ए.टी.एमचा पासवर्ड माहीती करून घेवुन नंतर हातचलाकी करून त्याने जवळील बनावट ए.टी.एम कार्ड फिर्यादी यांना देवुन फिर्यादीने ए.टी.एम कार्ड घेवुन जावुन त्या ए.टी.एम कार्डच्या साहयाने ठिकठिकाणाहुन फिर्यादीने संमतीशिवाय त्यांचे एच.डी.एफ.सी बँकेचे ए. टी.एम मधुन वेळोवेळी १,३०,३००/- रोख रक्क्म एवढी काडून घेवुन त्यांना विश्वासघात करून फसवणुक केले बाबत भिगवण पोलीस स्टेशन, गुन्हा. रजि. नंबर ११३ / २०२३, भादवि कलम ४२०, ४०६ प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सदरचा गुन्हे गंभीर स्वरूपाचे असल्याने भिगवण पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी, सहा. पोलीस निरीक्षक दिलीप पवार यांनी गुन्हे शोध पथक (डी.बी) यांना मार्गदर्शन केले. त्याप्रमाणे सदर गुन्हयातील अज्ञात आरोपी यांचा तांत्रिक विश्लेषण व ए.टी.एम सेंटर मधील कॅमेरे, टोलनाक्याने सी.सी.टी. वि फुटेजच्या मदतीने आरोपींनी गुन्हयात वापरलेले वाहनाचा शोध घेवुन त्याव्दारे अधिक माहीती प्राप्त करून आरोपींनी ओळख पटवुन सदर आरोपीचा मुंबई, ठाणे, याभागात शोप घेवुन सिनेस्टाईलने नारोपी नामे (१) अहमद इस्तियाक अली, वय.२७ वर्ष, रा. मेढावा, कैथाला, ता. जि. प्रतापगढ, राज्य उत्तर प्रदेश, (२) जैनुल जफरल हसन, वय २८ वर्ष, रा. कमलानगर, चिंतामणी हॉटेल जवळ, बाईगणवाडी, गोवंडी, मुंबई गुळ रा. मेढावा, कैथाला, ता. जि. प्रतापगढ, राज्य उत्तर प्रदेश, (३) इरफान रमजान अली, वय १९ वर्ष, रा. बजापुर, माझीगाव, ता. जि. प्रतापगढ़, राज्य उत्तर प्रदेश यांचा पाठलाग करून त्यांना ताब्यात घेवुन पोलीसी खाक्या दाखविताच त्यांनी सदरचा गुन्हा केल्याची कबुली दिली. सदर आरोपीकडुन सदर गुन्हयातील फिर्यादीचे ए.टी.एम. व अपहरीत केलेली रोख रक्कम रूपये १,३०,३००/- व गुन्हयात वारलेले वाहन वेगनर कार नंबर. एम.एच. ०३/ बी.सी.६३८६, व विविध बँकांने एकुण ५१ ए.टी.एम कार्ड जसा एकुण ५१०,३००/- रू किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. आरोपी यांचे ताब्यात मिळुन आलेल्या ५१ ए.टी.एम कार्डच्या आधारे त्याचे मुळ मालक यांचा शोध घेवुन त्यांचेशी संपर्क साधुन आणखी गुन्हे उघडकीस आणण्याचा पोलीस प्रयत्न करीत आहेत.

तसेच दिनांक २९/०३/२०२३ रोजी रात्रगस्त दरम्यान गुन्हे शोध पथकाचे पोलीस अंमलदार महेश उगले व अंकुश माने हे रात्रगस्त करीत असताना दोन संशयीत इसम नामे (१) सौरभ विष्णु इंगळे, वय २० वर्ष, रा. पारवडी, ता. बारामती, जि.पुणे, (२) किरण मनिल मदने, वय २२ वर्ष, रा. पिंपळी, ता. बारामती, जि.पुणे हे मिळुन आले. त्यांना ताब्यात घेवुन अधिक चौकशी केली असता त्यांनी भिगवण पो.स्टे गुरनं. १२०/२०२३ भादवि. कलम. ३७९ प्रमाणे बारामती भिगवण रोडवरील पॉकलेन मशिन मधुन डिझेल चोरी केलेल्या गुन्हा कबुली दिली आहे. त्यांचेकडुन सदर गुन्हयातील चोरीस गेलेला ४२,०००/- रू किंमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे.

सदरची कामगिरी पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण, मा. अंकित गोयल सो, मा.आनंद भोईटे सो, अपर पोलीस अधीक्षक, बारामती विभाग, मा. गणेश इंगळे सो, उपविभागीय पोलीस अधीकारी, बारामती यांचे मार्गदर्शनाखाली सहा. पोलीस निरीक्षक दिलीप पवार, भिगवण पो.स्टे, पोलीस उपनिरीक रूपेश कदम, पोलीस अंमलदार सचिन पवार, महेश उगले, अंकुश माने, हसीन मुलाणी, रणजीत मुळीक, होमगार्ड चांगन, पोलीस मित्र सुहास पालकर यांनी केली आहे.

गुन्हयाचा पुढील तपास पोलीस अमलदार महेश उगले हे करीत आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed