योजनेचे स्वरुप

या योजनेअंतर्गत आंबा, डाळिंब, पेरू, सीताफळ, आवळा, कागदी लिंबू व मोसंबी या फळझाडांची कलमे लागवड करता येतात. तसेच लाभार्थ्यांना ठिबक सिंचन संचाच्या उभारणीकरिता १०० टक्के अनुदान देय आहे.

योजनेच्या अटी

वैयक्तीक शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता येतो. अनुदानाची मर्यादा १०० टक्के आहे. लाभार्थ्यांस एकूण ३ वर्षाच्या कालावधीत ५०:३०:२० प्रमाणे अनुदान देय होईल. पहिल्या वर्षी किमान ८० टक्के व दुसऱ्या वर्षी फळबाग जगविणे आवश्यक राहील. फळबाग लागवडीकरिता कलमची निवड स्वतः करावयाची असून कलमे खरेदी करतांना कृषि विभाग, कृषि विद्यापीठ, नामांकित खासगी व कृषि विभागाच्या परवाना धारक रोपवाटीकांना प्राधान्य दिले जाईल.

योजनेअंतर्गत लाभ

◆फळबाग आंबा- अंतर ५x५, हेक्टरी झाडे ४००- अनुदान – १ लाख १ हजार ९७२ रुपये.
◆फळबाग पेरू – अंतर ३x२, हेक्टरी झाडे १६६६- अनुदान – २ लाख २ हजार ९० रुपये, अंतर ६x४, हेक्टरी झाडे-२७७, अनुदान- ६३ हजार २५३ रुपये.
◆फळबाग संत्रा- अंतर ६x३, हेक्टरी झाडे ५५५ – अनुदान – ९९ हजार ७१६ रुपये.
◆फळबाग संत्रा, मोसंबी व का. लिंबू- अंतर ६x६, हेक्टरी झाडे २७७- अनुदान – ६२ हजार ५७८ रुपये.
◆फळबाग सीताफळ – अंतर ५x५, हेक्टरी झाडे ४००- अनुदान – ८३ हजार ६३१ रुपये.
◆फळबाग आवळा- अंतर ७x७, हेक्टरी झाडे २००- अनुदान – ४९ हजार ७३५ रुपये.

*ऑनलाईन संकेतस्थळ : dbt.mahapocra.gov.in

अधिक माहितीसाठी-जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उप विभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *