पुणे, दि. 25: जिल्ह्यातील शासनमान्य अनुदानित सार्वजनिक ग्रंथालयांनी 2021-22 या आर्थिक वर्षाचे वार्षिक अहवाल 30 जून 2022 पर्यंत आणि लेखा परीक्षण अहवाल 31 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत सादर करण्याचे आवाहन जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी श्री. दे. संगेपाग यांनी केले आहे.

मुदतीत वार्षिक अहवाल व लेखा परीक्षण अहवाल सादर न करणाऱ्या ग्रंथालयांना अनुदान वितरीत करण्यात येणार नसून त्याची सर्व जबाबदारी संबंधित ग्रंथालयाची राहील, असेही श्री.संगेपाग यांनी कळविले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *